DUKAJ: TË ANGAZHUAR PËR ADMINISTRATË PUBLIKE PROFESIONALE, TRANSPARENTE DHE TË HAPUR

Ministria e Administratës Publike (MAP) organizoi Takimin Koordinues të Donatorëve për të prezantuar rezultatet e arritura në periudhën paraprake, si dhe prioritetet për periudhën e ardhshme.

Takimi, siç njoftoi ai departament, ishte një mundësi për të diskutuar për reformën e administratës publike, transformimin digjital, sigurinë kibernetike dhe bashkëpunimin me shoqërinë civile me partnerë tradicional ndërkombëtarë dhe përfaqësues të trupit diplomatik.

“Ne angazhohemi për një administratë publike profesionale, transparente dhe të hapur, e cila ofron shërbime efikase dhe cilësore për qytetarët dhe ekonominë, por edhe për një administratë publike që ka kapacitetet e duhura për të prezantuar dhe përmirësuar standardet e administratës publike në rrugën e saj drejt Bashkimi Evropian”, tha Dukaj.

SHARE