NË TREGTINË ME SHUMICË NË VITIN 2022, QARKULLIMI ISHTE TRE MILIARDË EURO

Qarkullimi i mallrave në tregtinë me shumicë në Mal të Zi vitin e kaluar arriti në 3.03 miliardë euro, që është 29.3 për qind më shumë se në vitin 2021, sipas të dhënave paraprake të Monstat.

“Pjesëmarrjen më të madhe në qarkullimin e përgjithshëm e kanë pasur grupet e mallrave nga fusha e ushqimeve, të cilat zënë 27 për qind të trafikut total në tregtinë me shumicë”, thuhet në njoftim.

Statistikat e tregtisë me shumicë përfshijnë dhe tregojnë qarkullimin e shoqërive, aktiviteti kryesor i të cilave është tregtia me shumicë.

Qarkullimi i mallrave në tregtinë me shumicë është vlera e mallrave të dorëzuara nga kompanitë për kompanitë e tregtisë së brendshme, kompanitë e tjera për përpunim të mëtejshëm dhe konsumatorët e mëdhenj për konsumin e tyre.

SHARE