TË VENDOSET KODI I SJELLJES NË FUSHATAT ZGJEDHORE

Megjithëse qeveria dhe opozita në Mal të Zi rrallë gjejnë një gjuhë të përbashkët, ata bien dakord për një çështje, dhe kjo është që futja e një Kodi të Sjelljes në fushatat zgjedhore. Çështja e sjelljes së pjesëmarrësve të zgjedhjeve gjatë fushatave ka qenë prej kohësh “bezdisëse” madje edhe për vëzhguesit ndërkombëtarë, por nuk ka pasur përpjekje të mëdha për të adresuar këtë çështje më konkretisht. Misioni monitorues i Zyrës për të Drejtat e Njeriut dhe Institucionet Demokratike (ODIHR), e cila vepron brenda Organizatës për Sigurinë dhe Bashkëpunimin në Evropë (OSBE), rekomandoi gjithashtu që çështja e futjes së një kodi të merret në konsideratë, shkruan Dan. Deputetja e Frontit Demokratik (FD) Branka Boshnjak deklaron për Dan se një Kod i Sjelljes është i nevojshëm në fushatat zgjedhore, por çështja është nëse partitë do t’i përmbahen atij. Parlamenti i Malit të Zi miratoi Kodin e Etikës për Deputetët në 2014, por fushëveprimi i tij është shumë i kufizuar. Deputetja e Partisë Social Demokratike (SDP) Draginja Vuksanoviq Stankoviq tregon se të gjitha partitë ishin në favor të miratimit të kodit.

SHARE