PROKURORËT DO TË MBAJNË PËRGJEGJËSI PËR REZULTATET E TYRE

Zëvendëskryeministri i Malit të Zi dhe drejtuesi i Lëvizjes Qytetare URA Dritan Abazoviq është i bindur se Mali i Zi së shpejti do të marrë një seri të re të ligjeve prokuroriale, teksti fillestar i të cilit partitë e koalicionit qeverisës ranë dakord një ditë më parë, dhe se kjo do të ndihet në muajt në vijim nga një përmirësim i dukshëm i cilësisë së punës, por edhe sistemi i përgjegjësisë në prokurori. Ai shtoi se përbërja e re e Këshillit Prokurorial nuk është e vetmja risi dhe se ka “më shumë ndryshime në lidhje me prokurorin disiplinor dhe disa segmente të përgjegjësisë së drejtuesve të të gjitha niveleve të zyrave të prokurorit të shtetit – nga VDT, përmes kryeprokurorit special në nivele më të ulëta të prokurorëve “.

SHARE