NËNSHKRUHET MEMORANDUMI I BASHKËPUNIMIT MIDIS KOMUNËS SË TUZIT DHE SHKOLLAVE FILLORE

Sot në ambientet e ndërtesës së Komunës së Tuzit u nënshkrua memorandumi i bashkëpunimit midis Komunës së Tuzit dhe shkollave fillore. Ky memorandum u nënshkrua në kuadër të aktivitetit i cili po organizohet në fushën e ekologjisë, konkretisht – organizimi i shkollës për ekologë të rinj; me qëllim ngritjen e vetëdijes te fëmijët mbi rëndësinë e mjedisit dhe formimi i një qëndrimi kritik ndaj degradimit të mjedisit dhe burimeve natyrore.

SHARE