PROGRAMET E BASHKËPUNIMIT NDËRKUFITAR PËRMIRËSOJNË CILËSINË E JETËS SË QYTETARËVE

Programet e shumta të bashkëpunimit ndërkufitar, të zbatuara me mbështetjen e Bashkimit Evropian, e kanë ndihmuar Malin e Zi të ndërtojë mirëkuptim dhe solidaritet me fqinjët e saj dhe anëtarët e BE-së dhe në të njëjtën kohë të përmirësojë cilësinë e jetës së qytetarëve të saj, u tha në Ditën Evropiane të Bashkëpunimit. Negociatori kryesor dhe koordinatori kombëtar i IPA, Aleksandar Drleviq, theksoi se kulturat dhe ekonomitë e ndryshme evropiane marrin vetëm mundësinë për të realizuar potencialin e tyre të plotë përmes modeleve të bashkëpunimit territorial dhe mbështetjes financiare të pakthyeshme nga BE.

SHARE