SHKALLA E PAPUNËSISË 16.6 PËR QIND

Në Mal të Zi gjatë vitit 2021 ka pasur 254.8 mijë banorë aktive të punës, nga të cilët 212.6 mijë ose 83.4% ishin të punësuar dhe 42.2 mijë ose 16.6% ishin të papunë. Këtë e ka treguar “Anketa e Forcave të Punës” të Monstat. Të dhënat tregojnë gjithashtu se 53.6% e të papunëve kanë kërkuar punë prej dy vitesh ose më shumë.

SHARE