AKCIZAT PËR BENZINËN DHE VAJRAT E GAZIT JANË ULUR ME 15 PËR QIND

Qeveria miratoi sot propozimin për ndryshimin e vendimit për uljen e masës së akcizës për shitjen e benzinës dhe vajrave të gazit, i cili propozon uljen e saj me 15 për qind nga 4 janari deri më 27 shkurt. Vendimi i lartpërmendur, i miratuar me propozim të Ministrisë së Financave, parashikon uljen e masës së akcizës për benzinën dhe vajrat e gazit, e cila do të jetë 467 euro për mijë litër për benzinën ndërsa për vajrat e gazit 374 euro për mijë litër. Ministria e Financave njoftoi se vlerësohet se ndikimi maksimal fiskal bazuar në akcizën e propozuar dhe tatimin mbi vlerën e shtuar (TVSH) në baza mujore do të jetë rreth dy milionë euro.

SHARE