HAPI I PARË DREJT NDËRTIMIT TË URGJENCE SË RE

Kryebashiaku i Podgoricës Ivan Vukoviq dhe Drejtori i Qendrës Klinike të Malit të Zi Jevto Erakoviq arritën një marrëveshje me përfaqësuesit e familjeve Gjuroviq dhe Radojeviq, të cilët zotërojnë truallin rreth QKMZ, i cili është hapi i parë drejt ndërtimit të Njësisë së re të Urgjencës së Qendrës Klinike të Malit të Zi. Qeveria e Malit të Zi do të ndajë 15 milion euro për ndërtimin e Bllokut të ri të Urgjencës, dhe Kryeqyteti ka arritur një marrëveshje me familjet Gjuroviq dhe Radojeviq për transferimin e pronësisë me qëllim që të lirojë truallin për ndërtimin e Bllokut të Emergjencës. Erakoviq është i sigurt se ky është një nga projektet që do të thotë një gjë e shkëlqyeshme për brezat e ardhshëm që do të vijnë, si dhe për të gjithë banorët e Malit të Zi.

SHARE