MEMORANDUM MIRËKUPTIMI ME MAQEDONINË E VERIUT NË FUSHËN E DIGJITALIZIMIT DHE SIGURISË SË INFORMACIONIT

Qeveria të hënën miratoi Informatat për përfundimin e Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Ministrisë së Administratës Publike dhe Ministrisë së Shoqërisë Informative dhe Administratës së Maqedonisë së Veriut, në fushën e digjitalizimit dhe sigurisë së informacionit.

Informacioni, siç është paralajmëruar, është miratuar në një seancë telefonike, në bazë të pëlqimit të marrë nga shumica e anëtarëve.

Memorandumi, ndër të tjera, tregon rëndësinë e digjitalizimit dhe sigurisë së informacionit, si dhe përfitimet për zhvillimin kombëtar që mund të dalin nga bashkëpunimi në atë fushë.

SHARE