MBËSHTETJE FINANCIARE PËR PENSIONISTËT DERI NË FUND TË DHJETORIT

Pagesa e ndihmës së njëhershme për pensionistët në shumë prej 30 dhe 100 euro është në vazhdim dhe do të paguhet deri në fund të dhjetorit, njoftoi kryeministri Zdravko Krivokapiq. “ Për të tretën herë brenda një viti, mbështetje për pensionistët në formën e asistencës një herë, e ndjekur nga një reformë që do të korrigjojë padrejtësitë e së shkuarës ndaj kësaj pjese të rëndësishme të popullsisë.  Pagesa e ndihmës së njëhershme në vlerë prej 30 euro dhe 100 euro është në vazhdim dhe do të paguhet deri në fund të dhjetorit”, ka shkruar Krivokapiq në Twitter.

SHARE