INJAC: FOKUSI NË MËSIMET E NXJERRA NGA AFGANISTANI

Në fillim të takimit të ministrave të mbrojtjes të NATO-s në Bruksel, Ministrja e Mbrojtjes, Olivera Injac, theksoi se shpreson që mësimet nga Samiti i NATO-s dhe zbatimi i tyre të diskutohen gjatë takimit. “Unë besoj se fokusi më i madh do të jetë në mësimet e nxjerra nga Afganistani dhe gjithçka që do të vijë,” tha Injac. Si prioritet ajo theksoi nevojën që përshtatja politike e Aleancës të zhvillohet në vazhdimësi me kapacitetet mbrojtëse. “Në këtë kontekst, prioriteti më i rëndësishëm është forcimi i konceptit të mbrojtjes dhe parandalimit në mënyrë që të jetë i adaptueshëm në sjelljen e sfidave, rreziqeve dhe kërcënimeve të reja të sigurisë”, tha Injac. Ministrja e Mbrojtjes thekson se Mali i Zi, si një nga aleatët më të rinj të NATO-s, po punon në mënyrë të vazhdueshme në zhvillimin e agjendës evropiane, euroatlantike dhe forcimin e kapaciteteve për mbrojtjen kombëtare dhe praninë dhe pjesëmarrjen në sistemin e mbrojtjes kolektive të Aleancës.

SHARE