SHPORTA E KONSUMATORIT PËR MUAJIN SHTATOR 665.1 EURO

Vlera e shportës minimale të konsumit për shtator, sipas të dhënave të Monstat, arriti në 665.1 euro, që është 0.9 përqind më shumë se në gusht. “Nga vlera e përgjithshme e shportës minimale të konsumit, shpenzimet për ushqim dhe pije joalkoolike arritën në 289.4 euro, që është 1.4 përqind më shumë se në gusht,” thuhet në deklaratë. Statistikuesit thanë se shpenzimet për produktet dhe shërbimet jo-ushqimore ishin 375.7 euro, 0.5 % më shumë se gushti. Shporta minimale e konsumatorit i referohet konsumit të familjes që përfshin produkte dhe shërbime ushqimore dhe jo-ushqimore, e cila mundëson ruajtjen e jetës dhe aftësisë për punë të anëtarëve të familjes.

SHARE