POLICIA DO TË SIGUROJË VOTIM TË SIGURT PËR SECILIN INDIVID

Policia është një organizatë e depolitizuar, kështu që në këtë, si dhe në proceset e mëparshme zgjedhore, ata do të veprojnë ekskluzivisht sipas ligjit dhe do të sigurojnë ushtrimin e papenguar dhe të sigurt të së drejtës zgjedhore të secilit individ ”, tha drejtori i policisë Veselin Veloviq.

Në një bisedë me një ekspert të sigurisë nga Misioni i Vëzhgimit të Zgjedhjeve, Veloviq theksoi se prania e kësaj organizate të respektuar, anëtarët e së cilës do të kenë rolin e vëzhguesve të zgjedhjeve, do të kontribuojnë në besimin në procesin zgjedhor dhe kapacitetet demokratike të Malit të Zi.

Mija tha se vëzhguesit ndërkombëtarë do të monitorojnë nga afër punën e administratës zgjedhore dhe organeve përkatëse shtetërore, aktivitetet e fushatës, legjislacionin zgjedhor dhe zbatimin e saj, si dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve zgjedhore, në përputhje me metodologjinë e vëzhgimit të zgjedhjeve të ODIHR-së.

SHARE