TË HYRAT BUXHETORE NË MUAJIN MARS JANË MË TË LARTA NË NIVEL VJETOR

Të hyrat buxhetore në mars të këtij viti arritën në 184,1 milionë euro, që është 29,9 milionë apo 19,4 për qind më shumë në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, tha sekretari shtetëror në Ministrinë e Financave dhe Mirëqenies Sociale, Branko Krvavac. Ai i tha agjencisë MINA se të ardhurat muajin e kaluar ishin mbi planin prej 34.3 milion euro ose 22.9 përqind. Ai tha se të hyrat nga tatimi mbi vlerën e shtuar (TVSH) dhe akciza vazhdojnë të rriten krahasuar me planin, 17 milionë euro ose 34 për qind dhe pesë milionë euro ose 34.4 për qind. Ai tha se norma e inflacionit, e cila është e lartë globalisht, dhe që derdhet në Mal të Zi si një ekonomi e vogël, e varur nga importi dhe euroizioni, është ende dukshëm më e ulët se rritja e pagave dhe se reforma e Evropa Tani është dëshmuar të jetë veçanërisht e justifikuar, sepse ndikimi global është pranuar më lehtë.

SHARE