ËSHTË E VËSHTIRË TË GJESH NJË ZGJIDHJE PËR ADËN E BUNËS, DUHET BASHKËPUNIM ME SHQIPËRINË

Në punëtorinë e dytë që ka të bëjë me gjetjen e një zgjidhjeje për erozionin në Ada e Bunës, ku morën pjesë ekspertë nga Italia, u tha se është e vështirë të arrihet një zgjidhje e përhershme, sepse është e vështirë të përcaktohet drejtimi i saktë i rërës për shkak të sasisë së vogël të të  dhënave për proceset në këtë zonë. Ishte e nevojshme, siç u theksua, të punohet për mbledhjen e të dhënave, studimet dhe analizat e procesit në bashkëpunim të nivelit të lartë me Shqipërinë. Masat afatshkurtra kanë dhënë rezultate.

SHARE