HOTELIERET KËRKOJNË TË PUNOJNË DERI NË MESNATË

Shoqata e Hotelierve të Malit të Zi ka kërkuar nga Trupi Koordinues Kombëtar të marrë një vendim deri të hënën për të lejuar që objektet hotelierike të punojnë deri në mesnatë, që një maksimum prej katër personash të mund të ulen në tryezë dhe të heqin metodologjinë e Institutit të Shëndetit Publik (ISHP) bazuar në një incidencë 14-ditore. “Nënshkruesit e kësaj kërkese shprehin gatishmërinë e tyre për të marrë masa shtesë mbi rekomandimin e TKK dhe ISHP, të cilat do të kontribuojnë në mbrojtjen më të mirë të mysafirëve të ambienteve hotelierike. Nëse TKK nuk vepron sipas kësaj kërkese brenda afatit të caktuar, ne do të shqyrtojmë ndërmarrjen e hapave të mëtejshëm në mënyrë që të ushtrojmë dhe mbrojmë të drejtat tona të garantuara me kushtetutë,” thuhet në kërkesën e paraqitur tek TKK. “Këto masa janë ende në fuqi, megjithatë, ato nuk kishin absolutisht asnjë ndikim në zvogëlimin e numrit të personave të infektuar me virusin Covid19, i cili rezulton nga raportet ditore të Institutit të Shëndetit Publik. Këto masa, për fat të keq, kanë rezultuar në një rritje shumë të madhe të numrit të të papunëve,” thanë hotelieret. Hotelieret kujtojnë se TKK, me sugjerim të ISHP-së nga 28 shtatori, përshkroi një kufizim në punën e objekteve hotelierike deri në orën 22.00, që mund të jenë maksimumi dy persona në tryezë dhe detyrimi i një distancë prej të paktën një metër.

SHARE