FONDI I SIGURIMEVE SHËNDETËSORE: TEK NJË MJEK I PËRZGJEDHUR, TË SIGURUAR DERI NË DY MIJË PERSONA

Fondi i Sigurimeve Shëndetësore ka ndryshuar Rregulloren për numrin e të siguruarve që mund të regjistrohen tek një mjek i përzgjedhur, i cili, siç është paralajmëruar, do të lirojë rreth 10 mijë vende në Podgoricë, ose 50 mijë në nivel shtetëror.

Në Fond besojnë se ky vendim do të ndikojë veçanërisht pozitivisht në lirimin e vendeve për pediatër të përzgjedhur, të cilët deri më tani ishin përgjegjës për shëndetin e fëmijëve dhe të rriturve.

Nga Fondi i Sigurimeve Shëndetësore theksuan se në të ardhmen, mjekët e përzgjedhur do të mund të planifikojnë në mënyrë optimale ekzaminimet dhe të ofrojnë shërbimet e nevojshme në përputhje me prioritetet shëndetësore.

“Ndërsa ndryshimi i përmendur nuk do të paraqesë barrë shtesë për mjekët, sepse ata deri më tani kanë ofruar shërbime shëndetësore për personat e siguruar që nuk kanë pasur mjek të përzgjedhur”, thuhet në njoftim.

Thuhet se nga data 1 maj, në të gjitha qendrat shëndetësore, të siguruarit mund të përzgjedhin mjekun.

SHARE