MIRATOHEN NDRYSHIMET NË LIGJIN PËR MBROJTJEN SOCIALE DHE TË FËMIJËVE

Sot, Parlamenti i Malit të Zi miratoi ndryshimet në Ligjin për Mbrojtjen Sociale dhe të Fëmijëve, të cilat parashikojnë futjen e ndihmës shtesë për të gjithë fëmijët deri në moshën gjashtë vjeçare. Ndihma shtesë për fëmijë do të jetë 30 euro. Zbatimi i këtij ligji do të fillojë më 1 tetor 2021. Siç ishte paralajmëruar më parë, do të sigurohen libra falas për nxënësit e shkollës fillore, ku për ndryshimet në ligj sot votuan 41 deputetë. SD kërkuan që të gjithë fëmijët nga familjet e rrezikuara nga shoqëria të marrin ndihmën shtesë. Po ashtu, u miratuan ndryshime në Ligjin e Punës, i cili parashikon një rritje në pagën minimale nga 222 në 250 euro, ndryshimet në Ligjin e Përgjithshëm të Arsimit dhe Edukimit, ndryshimi i Ligjit për Tatimin mbi vlerën e shtuar, ndryshimet në Ligjin për Tatimin mbi të Ardhurat Personale, të cilat do të hyjë në fuqi urgjentisht. Nga Kuvendi, dritën jeshile moren edhe ndryshimet në Ligjin për Kontributet për Sigurimet e Detyrueshme Sociale, ndryshimet në Ligjin për Mbrojtjen e Popullsisë nga Sëmundjet Infektive, si dhe ndryshimet në Ligjin për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural.

SHARE