TEK MJEKU PËR TË RRITUR DHE ME CELULAR

Qendra Shëndetësore e Podgoricës njoftoi se në procesin e riorganizimit dhe përmirësimit të shërbimeve, ekipet e mjekësisë së përgjithshme/familjare i ka kthyer në procesin e rregullt të punës, siç është parashikuar me reformën e kujdesit parësor shëndetësor nga viti 2005. Kjo, siç sqarojnë ata, do të thotë ndër të tjera se tashmë çdo mjek dhe infermier apo teknik i përzgjedhur i rritur që është në ekip me një mjek si përfitim për qytetarët në ofrimin e shërbimeve shëndetësore sa më efikase, ka detyrë të veçantë komunikimin e drejtpërdrejtë me pacientët e tyre përmes telefonit celular. Qytetarët mund t’i gjejnë numrat e telefonit të mjekëve dhe infermierëve/teknikëve të tyre të përzgjedhur në ekipin e mjekëve të përzgjedhur në faqen e internetit të Shtëpisë Shëndetësore Podgoricë dhe në të gjitha qendrat shëndetësore.

SHARE