TË MËRKURËN, KËSHILLI KUSHTETUES DO TË DISKUTOJË NËSE PRESIDENTI E KA SHKELUR KUSHTETUTËN

Të mërkurën, më 22 shtator, Këshilli Kushtetues do të shqyrtojë propozimin për fillimin e procedurës për përcaktimin nëse Presidenti i Malit të Zi, Millo Gjukanoviq, ka shkelur Kushtetutën. Iniciatori i propozimit është Klubi i Deputetëve të Partisë Popullore Socialiste  dhe u mbështet nga përfaqësuesit e shumicës parlamentare. Kushtetuta përcakton që procedura për përcaktimin nëse Presidenti i Malit të Zi ka shkelur Kushtetutën mund të inicohet nga Kuvendi, me propozimin e së paku 25 deputetëve. Vendimi për ekzistencën ose mosekzistimin e shkeljes së Kushtetutës merret nga Gjykata Kushtetuese.

SHARE