VEZËT DO TË JENË 25% MË TË SHTRENJTA

Shoqata e Prodhuesve të Vezëve Konsumatore të Malit të Zi njoftoi se do të rrisë çmimet e produkteve për 25 për qind. Ata deklarojnë se pothuajse të gjitha inputet e përdorura në prodhim ndikohen drejtpërdrejt nga vala e rritjes së çmimeve në shkallë globale. Ata sqaruan se rritja e çmimit të vezëve për 25 për qind do të mbulojë kostot e tyre aktuale dhe do të sigurojë prodhim të vazhdueshëm dhe do të sigurojë që furnizimi i qytetarëve me produktet e tyre të jetë stabil në periudhën e ardhshme. “Çmimi i ushqimit të kafshëve, që është inputi kryesor, është rritur me rreth 50 për qind në gjashtë muajt e fundit, çmimi i ambalazhit është rritur me 60 për qind, karburantet dhe burimet e tjera të energjisë me 30 për qind, transporti me 40 për qind,“ theksuan nga Shoqata e Prodhuesve të Vezëve Konsumatore të Malit të Zi. Krahas rritjes së çmimeve në treg, ata po përballen, siç thonë ata, me mungesë të këtyre inputeve, ndaj janë të detyruar të kërkojnë tregje të tjera që janë më larg, gjë që rrit edhe më shumë çmimin.

SHARE