EUROSTAT NUK DO TË NDJEKË REGJISTRIMIN E POPULLSISË NË MAL TË ZI

Eurostat nuk do të monitorojë zbatimin e regjistrimit të popullsisë, njoftoi ky institucion në Drejtorinë e Statistikave.

Ata i thanë Monstatit se është e rëndësishme që ky aktivitet të zhvillohet në mënyrë profesionale dhe të pavarur.

“Pas viteve të dhënies së asistencës teknike, përfshirë pjesëmarrjen në grupin punues të Eurostatit për regjistrimin e popullsisë dhe banesave si vëzhgues, pikëpamja është se vendet në rajon janë të përgatitura në mënyrë adekuate për zbatimin e regjistrimit të popullsisë”, njoftoi Eurostat.

Ata thanë se Eurostat nuk do të kryejë misione vlerësuese dhe se nuk parashikojnë një vizitë në Mal të Zi që do të shqyrtojë përgatitjen e regjistrimit.

“Megjithatë, ne përshëndesim mundësinë për të mësuar më shumë rreth këtyre përgatitjeve. Në këtë kuptim, një diskutim në nivel teknik do të ishte më i përshtatshmi. Kolegët nga Eurostat do të kontaktojnë me ju për të caktuar këtë takim”, thanë nga Eurostat.

SHARE