GRUPET E PUNËS TË ZGJEDHJIN PROBLEMIN

Përfaqësuesit e Qeverisë dhe Dhomës së Avokatëve të Malit të Zi ranë dakord që grupet e punës për barazi duhet të formohen nga përfaqësuesit e Qeverisë dhe Dhomës së Avokatëve, të cilët do të punojnë në analizën e Ligjit për Fiskalizimin në Tregtinë e Produkteve dhe Shërbimeve deri në fund të viti kalendarik. “Grupet e punës do të analizojnë të gjithë elementët e Ligjit, duke përfshirë titullin dhe përmbajtjen e tij, dhe zgjidhjet e tjera ligjore, të cilat do të respektojnë plotësisht specifikat e avokatisë, të përshkruara nga neni 21 i Kushtetutës së Malit të Zi,” tha Ministria e Brendshme.

SHARE