GJUKANOVIQ: PËRMES DIALOGUT DREJT ZGJIDHJES SË PROKURORISË SË LARTË TË SHTETIT DHE KËSHILLIT PROKURORIAL

Pres që përmes një dialogu gjithëpërfshirës dhe të përgjegjshëm të bartësve të pushtetit legjislativ të arrihet një zgjidhje institucionale, e cila në një të ardhme të parashikueshme do të eliminonte u.d gjendjen e Prokurorisë së Lartë të Shtetit dhe përbërjen e plotë të Këshillit Prokurorial, tha presidenti i Malit të Zi, Millo Gjukanoviq. Me rastin e Ditës së Prokurorëve të Shtetit, bartësve të prokurorisë dhe punonjësve në prokurori u ka dërguar urime dhe dëshirë për punë të suksesshme të mëtutjeshme. Gjukanoviq theksoi se organizata e prokurorit të shtetit, duke mbrojtur pa kompromis shoqërinë malazeze nga veprat penale që ndiqen sipas detyrës zyrtare, duke zbatuar vazhdimisht rregullore pozitive, duhet të vazhdojë të kontribuojë në “forcimin e efikasitetit dhe profesionalizmit të institucioneve, arritjen e shtetit ligjor dhe besimin e qytetarëve në funksionimin e shtetit të së drejtës”. “Duke marrë parasysh vlerësimet dekurajuese nga Raporti i KE-së për vitin 2021, Prokuroria e Shtetit, si organ i vetëm dhe i pavarur shtetëror, po përballet me sfida të shumta dhe të ndryshme, tejkalimi i suksesshëm i të cilave do të varet në masë të madhe nga progresi i mëtutjeshëm i vendit tonë drejt arritjes së së objektivit strategjik të politikës së jashtme – anëtarësimit në BE,” shkruan Gjukanoviq në urimin e tij. Funksionaliteti i plotë i gjyqësorit, siç thekson ai, është kusht jo vetëm për ecurinë dinamike të Malit të Zi në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian, por edhe për vetë kohëzgjatjen dhe mbijetesën e tij.

SHARE