DAMJANOVIQ: PËRMIRËSIMI I BASHKËPUNIMIT TË INSTITUCIONEVE FINANCIARE TË RAJONIT MË I RËNDËSISHËM SE KURRË

Çelësi për çdo ekonomi serioze, veçanërisht për një ekonomi të vogël, të hapur dhe fleksibël, qëndron në bashkëpunimin, në radhë të parë rajonal, i cili është parakusht për stabilitet dhe rimëkëmbje në ekonomitë e prekura nga kriza, tha ministri i Financave Aleksandar Damjanoviq. Ai në tubimin më të madh vjetor financiar dhe monetar rajonal me temë: “Stabiliteti financiar dhe monetar i rajonit në kushte të rreziqeve të theksuara gjeopolitike”, që mbahet në Beçiq, tha se përmirësimi i dialogut dhe bashkëpunimit të të gjitha institucioneve financiare të rajonit është më i rëndësishëm se kurrë. Ai theksoi nevojën e dialogut thelbësor ndërmjet qeverive dhe parlamenteve, ndër të tjera Qeverisë dhe Parlamentit të Malit të Zi, në përcaktimin e përgjigjeve në kohë ndaj sfidave të krizës, si përmes ndryshimit të ligjeve tatimore dhe ligjeve të tjera, ashtu edhe përmes punës së përbashkët për krijimin e politikave buxhetore të qëndrueshme për vitin e ardhshëm.Damjanoviq, duke paraqitur sfidat me të cilat përballen financat malazeze, si një nga detyrat më serioze, theksoi përgatitjen e një buxheti realist dhe të qëndrueshëm për vitin e ardhshëm, jo ​​vetëm për shkak të pasojave të pandemisë dhe luftës në Ukrainë, por edhe për shkak të efekteve negative të politikës tatimore dhe buxhetore të planifikuar në mënyrë joadekuate dhe të zbatuar keq në fund të vitit të kaluar dhe në fillim të këtij viti. “Duke qenë se hapësira për korrigjimin e normave tatimore është minimale, si zgjidhje për financa më të balancuara, vendoset një zgjerim i shpejtë i mbulimit tatimor, forcimi i disiplinës tatimore dhe zbatim pa kriter i sanksioneve ndaj delikuentëve tatimorë. Ne gjithashtu do të kërkojmë një shans për të ardhura shtesë në një konfrontim radikal me ekonominë gri, monopolet e tregut dhe korrupsionin”, tha Damjanoviq.

SHARE