75.9% SHFRYTËZUAN TË DREJTËN E VOTËS

Qendra për Monitorim dhe Kërkim njofton se sipas rezultateve preliminare 49.8%, PDS – 34.2%, koalicioni “Për të ardhmen e Malit të Zi” 33.7%, Koalicioni “Paqja është kombi ynë” ka 12.6%, “E zeza mbi të bardhë” 5%, Partia Boshnjake 4.4%, Social Demokratët 4.3%, PSP – Mali i Zi 3%, Koalicioni shqiptar “Bashkë nji za” 1.1 %, Lista Shqiptare 1.4%, HGI 0.2%. “Nëse listat shqiptare kalojnë, e duket se po, me 0.7%, rezultatet e tyre do të mblidhen, kështu që në këtë moment ata do të kishin 2.6% dhe dy mandate,” theksuan në konferencë. Ata njoftuan më parë se 75.9 votues të regjistruar ushtruan të drejtën e tyre të votës. 

SHARE