MAJA MRSHULA KRYETARJA E RE E KOMUNËS SË KOTORRIT

Me 17 vota pro, 12 abstenim dhe dy kundër, avokatja nga Kotorri e cila I përket koalicionit “Për të Ardhmen e Kotorrit”, Maja Mrshula, u zgjodh sot si kryetare e re e Asamblesë Komunale të Kotorrit. Në seancën e Asamblesë Komunale të Kotorrit, këshilltarët kanë vendosur gjithashtu për buxhetin e Komunës së Kotorrit për vitin 2021 dhe Ndryshimin e Vendimit për Tatimin në Pasuri të Paluajtshme. Buxheti për 2021 është planifikuar në vlerë prej 16 milion euro. Kjo është 10.45 milion më pak se plani fillestar.

SHARE