DUKAJ: QËLLIMET STRATEGJIKE TË MINISTRISË MUND DHE DUHET TË ARRIHEN

Ministria e Administratës Publike i ka të përcaktuara qartë qëllimet strategjike, si dhe një ekip të shkëlqyer ekspertësh që janë të aftë për të zbatuar të gjitha reformat, njoftoi ministri Marash Dukaj dhe theksoi se është i bindur se qëllimet e përcaktuara mund dhe duhet të arrihen. Dukaj, në tekstin e autorit me rastin e 29 tetorit, Ditës Ndërkombëtare të Internetit, tha se kjo datë është një mundësi për të rishikuar gjithçka që është arritur në Mal të Zi në fushën e ndërtimit të infrastrukturës së IT-së, digjitalizimit dhe shërbimeve elektronike, por edhe shpall planet e ardhshme. “Pyetja kryesore është se ku krahasohet Mali i Zi i sotëm me 29 tetor 1969, kur mesazhi i parë u dërgua nga Universiteti i Kalifornisë në një kompjuter tjetër, domethënë sa larg kemi arritur dhe sa larg kemi ende për të shkuar”, tha Dukaj. Ai tha se Ministria e Administratës Publike ka përcaktuar një sërë aktivitetesh për fushën e transformimit digjital përmes dokumenteve strategjike si, ndër të tjera, Strategjia e Transformimit Digjital të Malit të Zi, Strategjia e Sigurisë Kibernetike, Strategjia e Reformës së Administratës Publike. Siç njoftoi ai, në dhjetor të vitit të kaluar, ato strategji u miratuan për një periudhë katërvjeçare dhe përfaqësojnë një kornizë zhvillimore që përcakton aktivitetet dhe iniciativat e nevojshme për përshtatje të shpejtë në një mjedis digjital gjithnjë e më kompleks. Ai u shpreh se periudha e sulmit kibernetik u shënua nga puna 24 orëshe e kolegëve të tij në fushën e digjitalizimit, por edhe ndihma dhe mbështetja e përzemërt nga partnerët e NATO-s dhe BE-së në formën e dërgimit të ekipeve speciale që punonin drejtpërdrejt me kolegët për riparimin dhe rikuperimin e plotë të sistemeve të informacionit. Dukaj tha se departamenti i tij është duke përgatitur një Program të veçantë për Zhvillimin e Infrastrukturës Digjitale. “Në këtë kuptim, ndërtimi i Qendrës Shtetërore të të Dhënave është planifikuar si parakusht për ngritjen e platformave të ndryshme për transformimin digjital, krijimin e shërbimeve të shumta elektronike për qytetarët dhe ekonominë”, shpjegoi Dukaj. Ai ka thënë se e kanë njohur nevojën e vendosjes së mbikëqyrjes 24/7 të infrastrukturës së Qeverisë dhe rrjetit të organeve shtetërore. “Ministria do të krijojë një GSOC (Qendra Operacionale e Sigurisë Qeveritare) – (Govrernment Security Operation Center) në një Drejtori të veçantë për Sigurinë e Informacionit”, tha Dukaj. Ai u tha qytetarëve të Malit të Zi se Ministria e Administratës Publike e di se çfarë po bën, si dhe se ata kanë vullnet dhe ambicie. “Ne kemi synime strategjike të përcaktuara qartë, si dhe një ekip të shkëlqyer ekspertësh që janë të aftë për të zbatuar të gjitha reformat. Pavarësisht situatës shumë komplekse sociale, jam i bindur se qëllimet e përcaktuara mund dhe duhet të arrihen”, tha Dukaj. Siç përfundoi ai, çështja kryesore e procesit që çon drejt suksesit të përbashkët është mbështetja e qytetarëve.

SHARE