DREJTËSIA MALAZEZE KA KONTRIBUAR NË PROCESIN E REFORMËS

Presidenti i Malit të Zi, Millo Gjukanoviq uroi Ditën e Gjyqësorit të Malit të Zi mbajtësve të funksioneve gjyqësore dhe të gjithë punonjësve në gjyqësor. “Puna e tyre e përgjegjshme dhe efikase, që nënkupton një qëndrim të përgjegjshëm ndaj përdorimit të parimit të pazëvendësueshëm të pavarësisë dhe autonomisë së gjyqësorit, është garancia më e mirë e mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të njeriut, afirmimi dhe edukimi i sundimit të ligjit,” shkruan Gjukanoviq në Twitter. Siç tha ai, drejtësia malazeze ka kontributin e vet të veçantë në proceset e reformës deri më tani. Sipas Presidentit, rezultatet e arritura janë optimiste se do të jemi dëshmitarë të demokratizimit të mëtejshëm të shoqërisë malazeze dhe institucioneve të saj. “Kjo gjithashtu kërkon njohuri të reja në gjyqësor, të cilat, së bashku me përvojën e lakmueshme, do të kontribuojnë në dinamizimin e proceseve të reformës dhe zbatimin e standardeve dhe rekomandimeve kërkuese të BE dhe partnerëve tanë të tjerë ndërkombëtarë. Ky është një nga parakushtet kryesore për përparimin e Malit të Zi në rrugën drejt arritjes së qëllimit strategjik të anëtarësimit në BE,” shkruan Gjukanoviq.

SHARE