FUNDI I MUAJIT, PRAKTIKANTËT ENDE PA PAGË

Për shkak të ndërprejes së punës të Portalit të Qeverisjes elektronike (eUprava), e cili u shkaktua nga sulmet e hakerëve në sistemin informativ të Malit të Zi, përdoruesit e Programit të Trajnimit Profesional ende nuk e kanë marrë kompensimin e muajit gusht, njoftoi Ministria e Arsimit për Portalin RTMZ. “Ministria e Administratës Publike është përgjegjëse për funksionimin e Portalit të Qeverisjes elektronike, e cila po punon për ngritjen e një sistemi në mënyrë që të paguhen sa më shpejt përfituesit dhe të fillojë pa probleme cikli i ri i Programit të Trajnimit Profesional,“ thekson Ministria. “Programi i aftësimit profesional për personat me arsim të lartë, në përputhje me ligjin dhe aktet nënligjore, zbatohet ekskluzivisht në mënyrë elektronike. Qeveria e Malit të Zi, në seancën e 15 shtatorit 2022, ka shtyrë fillimin e zbatimit të Programit për vitin 2022/2023 deri në momentin e krijimit të një mjedisi të sigurt të IT-së, në mënyrë që aplikimet e punëdhënësve dhe përdoruesve në Program të vazhdojnë pa probleme dhe të sigurta”, shtoi ministri Miomir Vojinoviq. Kryetari i Parlamentit Studentor Andrej Vukçeviq i ka dërguar një letër të hapur kryeministrit Dritan Abazoviq dhe ministrit të Administratës Publike Marash Dukaj lidhur me mospagesën e kompensimit për përfituesit e Programit të Trajnimit Profesional. Vukçeviq kërkon paraqitjen e një shpjegimi zyrtar për situatën e përshkruar më parë, si dhe të dhëna të sakta për datën kur përdoruesit e programit mund të presin pagesën e dëmshpërblimit në shumën 450 euro, që përfaqëson të drejtën e tyre të fituar. Ministri i Administratës Publike Marash Dukaj apeloi për mirëkuptim për shkak të vonesës së pagesës së përfitimeve për përfituesit e Programit të Trajnimit Profesional dhe ritheksoi se arsyeja e mospagesës është sulmi kibernetik në infrastrukturën e qeverisë, gjegjësisht shërbimin e përdorur për këto procese. Ministria e Administratës Publike, thekson ai, i ndërmerr të gjitha aktivitetet në përputhje me Planin e Rimëkëmbjes së Shërbimeve dhe Sistemeve Informative, i cili zbatohet sipas mundësive teknike dhe të tjera. Ai thekson se mbeten në dispozicion për çdo komunikim dhe bashkëpunim të mëtejshëm me të gjitha target grupet që shprehin pritshmëri nga Ministria dhe Qeveria.

SHARE