KOMISIONI I VENECIAS DO TË JAP MENDIMIN MBI PROJEKT-NDRYSHIMET NË LIGJIN PËR PROKURORINË E SHTETIT TË MZ DERI MË 10 MAJ

Komisioni i Venecias (VK) do të paraqesë një mendim mbi projekt-ndryshimet në ligjin për Prokurorinë e Shtetit të Malit të Zi deri më 10 maj, konfirmoi për Dan Sekretarja e KV Grenata Simona Mengini. Ajo shpjegoi se zyra e Zëvendëskryeministrit të Malit të Zi dërgoi një kërkesë tjetër për një mendim dhe pritet që ajo të përfundojë deri më 10 maj. “Ne presim që Qeveria dhe Parlamenti të pranojnë sugjerimet tona dhe ne jemi veçanërisht të kënaqur që pasi dhamëmendimin e fundit, qeveria malazeze ka treguar interes në pranimin e sugjerimeve tona.Shpresojmë se do të jetë e njëjta gjë tani.Përndryshe, ky është i ashtuquajturi mendim “shtesë”, i cili është mjaft i vlefshëm. Seanca jonë e re plenare do të mbahet në korrik, por sigurisht, ky mendim është gjithashtu mjaft i vlefshëm,” tha Simona Mengini. Ajo deklaroi se Komisioni i Venecias mbetet një partner i besueshëm, gjithmonë i gatshëm për të ndihmuar në arritjen e zgjidhjeve më të mira.

SHARE