PAGA MË TË LARTA PËR TË GJITHË NË ARSIM, ÇMIME TË DETYRUESHME JUBILARE

Marrëveshja për rritjen e pagave prej 20% në arsim në vitin e ardhshëm është arritur në parim dhe ende pritet mendimi i Ministrisë së Financave, njoftoi sekretarja shtetërore në Ministrinë e Arsimit, Masha Stevoviq në programin e mëngjesit të TVMZ. Ajo paralajmëroi rritje pagash edhe për punonjësit e tjerë në arsim. “Marrëveshja është arritur në parim, presim mendimin e Ministrisë së Financave. Ajo që mund të them është se është një rritje historike prej 20 për qind, pastaj nga 1 janari 2024, 10% shtesë dhe nga viti 2025, edhe 10%. Qëndrimi i Ministrisë së Arsimit ishte disi identik me qëndrimin e Sindikatës, sepse të gjithë kemi punuar për rritjen e pagave”, tha Stevoviq. “Higjenistët, koeficienti për atë punë është rritur me 45%, kategori të caktuara me arsimim të nivelit të tretë, si portierë 25%, edukatore, infermiere në grupet e kopshteve ku frekuentohen më shumë fëmijë se 3% shtesë e parashikuar, asistentë profesionistë, pedagogë, logopedë në shkolla me 1000 deri në 1500 nxënës shtesë 3%, dhe mbi 1500 pesë për qind. Çmimet jubilare do të jenë gjithashtu të detyrueshme”, tha Stevoviq.

SHARE