NGA DITA E HËNË, HYJNË NË FUQI MASA TË REJA PËR DISA KOMUNA NË MAL TË ZI

Trupi Koordinues Kombëtar për Sëmundjet Infektive me sugjerim të Institutit të Shëndetit Publik të Malit të Zi (ISHP) dhe disa selive të krizave komunale, vendosi të fillojnë zbatimin e masave të reja epidemiologjike kufizuese në varësi të situatës epidemiologjike në secilën qeveri lokale.

Sipas të dhënave aktuale epidemiologjike, masat më të rrepta do të zbatohen në Nikshiq, Berane dhe Andrijevicë.

Në qeveritë lokale ku norma katërmbëdhjetë ditore është:

  1. Më pak se 400: Vazhdon pajtueshmëria e rreptë dhe kontrolli i rreptë i zbatimit të masave të vlefshme epidemiologjike;
  2. Midis 400 dhe 799, (aktualisht Budva, Podgorica, Plevla dhe Kotori), përveç masave të zbatueshme, do të futen masat:
  • Kufizimi i punës së objekteve hotelierike deri në orën 22:00;
  • Kufizimi i kushteve të punës së objekteve hotelierike në mënyrë që, përveç masave të vlefshme epidemiologjike, lejohet që maksimumi dy persona të jenë në një tryezë si brenda ashtu edhe jashtë objektit (tarraca, kopshte, etj.);
  • Detyrimi për të vëzhguar në mënyrë rigoroze një distancë prej të paktën një metër nga karrigia në karrige kur personat ulen në tavolina dhe i kthejnë shpinën njëri-tjetrit.

Midis 800 dhe 1,199 me masa të vlefshme: (aktualisht Rozhaja)

  • Ndalohet funksionimi i objekteve të hotelierisë (restorante, kafene, kafeteritë, restorante hotelieri), përveç për mysafirët e hotelit;
  • Është e ndaluar që personat që nuk janë anëtarë të një familje të përbashkët familjare të mblidhen në ndërtesat e banimit.

Më shumë se 1,200 me masa të vlefshme: (aktualisht Nikshiq, Berane dhe Andrijevicë)

  • Ndalohet largimi nga ndërtesa e banimit nga ora 22:00 deri në 05:00 (me përjashtime të përcaktuara që ishin të vlefshme gjatë masës së mëparshme);
  • Ndalohet funksionimi i objekteve të hotelierisë (restorante, kafene, kafeteritë, restorante hotelieri), përveç për mysafirët e hotelit;
  • Ndalohen vizitat në shtëpitë e personave që nuk janë anëtarë të së njëjtës familje.

Shkalla e IK përcaktohet nga ISHP dhe publikohet në faqen e saj të internetit një herë në javë, të shtunën në mëngjes.

Zbatimi i kufizimeve, në varësi të shkallës së përcaktuar të IK, fillon në ditën e tretë nga shkalla e përcaktuar e IK, dmth të hënën në orën 00:00.

Vendimi për zbutjen e mundshme të masave merret automatikisht çdo 14 ditë në varësi të lëvizjes së vlerës së normave, ndërsa analiza e shtrëngimit të masave kryhet në baza javore në përputhje me lëvizjen e normave.

SHARE