MIQANOVIQ: PROVIMI PRANUES DUHET TË FUTET NË SHUMICËN E PROGRAMEVE

Prorektori për mësimdhënie në Universitetin e Malit të Zi (UMZ), Veselin Miqanoviq, ka bërë të ditur se është e nevojshme të ndryshohet Rregullorja për regjistrimin në studimet universitare, e cila duhet të përfshijë provim pranues, nëse jo për të gjithë, atëherë për shumicën e programeve studimore.

Në programin e mëngjesit të TVMZ, ai theksoi se Ministria e Arsimit më herët kishte propozuar miratimin e një Rregulloreje të re.  

Universiteti i Malit të Zi (UMZ) së fundmi ka nisur një iniciativë për ndryshimin e Rregullores, e cila përfshin edhe provimin pranues për regjistrim në vitin e parë të studimeve në fakultetin shtetëror.

Miqanoviq iu referua edhe Ligjit për Arsimin e Lartë, i cili përcakton mënyrën e regjistrimit në vitin e parë të studimeve universitare.

Ai tregon se para ndryshimit të Rregullores është i nevojshëm ndryshimi i ligjit.

Ai shton se pranimet mbeten aktuale për shumë pak programe studimi, si mjekësi, arkitekturë, fakultetet e artit…

I pyetur për maturen eksterne dhe zbatimin e tij në shkollat ​​e mesme malazeze,

Miqanoviq thotë: “Testimi i jashtëm është krijuar për të lehtësuar kalimin e gjimnazistëve më të mirë në programet e studimit. Pyetja është mënyra e zbatimit dhe përjetësia e saj. Nuk jam i sigurt për heqjen e testimit të jashtëm, nevojiten kërkime më të gjera.”

“Unë nuk mendoj se Ministria do t’i drejtohet asaj ideje, në atë mënyrë do t’i vendoste nxënësit e shkollave të mesme në rangun e dytë në krahasim me bashkëmoshatarët e tyre nga rajoni,” tha Miqanoviq.

SHARE