ORAV: APK NUK ISHTE E PAANSHME NË RASTIN E KËSHILLIT TË RTMZ

Shefi i delegacionit të Bashkimit Evropian në Malin e Zi, Aivo Orav, tha se korrupsioni nuk paraqet vetëm një akt të përfitimeve të paligjshme në dëm të shoqërisë, por “ngrin” institucionet e drejtësisë.

“Prandaj, ne duhet të luftojmë fort kundër korrupsionit. Është në interesin tonë për ta bërë këtë, “tha Orav.

Ai tha se mungesa e një lufte efektive kundër korrupsionit minon përgjegjësinë e institucioneve dhe zyrtarëve.

Orav rikujtoi se në raportin e Komisionit Evropian konstatohet se Mali i Zi kishte arritur një nivel të caktuar të gatishmërisë në luftën kundër korrupsioni.

“Pavarësisht nga disa përparime, korrupsioni ka ardhur në shumë fusha dhe kjo mbetet një çështje për shqetësim”, tha Orav.

Ai theksoi se kapaciteti operativ i institucioneve është përmirësuar, por që të gjitha institucionet duhet të demonstrojnë një qasje proaktive.

“Kjo është veçanërisht rasti me Agjencinë Kundër Korrupsionit, e cila duhet të merret me çështjet që kanë të bëjnë me kredibilitetin e institucioneve dhe prioritetet e ngritura duhet të adresohen, ndërsa administrata dhe stafi duhet të sigurojnë transparencë maksimale, integritet, paanësi dhe llogaridhënie”, deklaroi Orav.

Kjo, sipas tij, nuk ishte rasti me vendimet e anëtarëve të Këshillit të Radios dhe Televizionit të MZ Orav tha se puna e organizatave të shoqërive civile është e rëndësishme në procesin e pranimit dhe tha se BE do të vazhdojë të jetë  partner kryesor me Malin e Zi në luftën kundër korrupsionit.

SHARE