REGJISTRIMI I NXËNËSVE FILLESTARË NIS MË 3 PRILL

, Image: 342038149, License: Royalty-free, Restrictions: , Model Release: yes, Credit line: Profimedia, Alamy

Ministria e Arsimit fton prindërit e fëmijëve që mbushin gjashtë vjet në këtë vit kalendarik që të dorëzojnë aplikimet për regjistrim në klasën e parë në mënyrë elektronike, duke filluar nga data 3 prill, në adresën e internetit www.upisi.edu.me.

Sipas dispozitave të nenit 33 të Ligjit për arsimin fillor, është përcaktuar se fëmijët regjistrohen në shkollën fillore, si rregull, gjatë muajit prill.

„Në pajtim me dispozitat e nenit 34 të ligjit të përmendur, fillimi i shkollimit të fëmijës mund të shtyhet për një vit shkollor, nëse konstatohet se fëmija nuk është gati për të shkuar në shkollë, me propozimin e Komisionit ose të prindërve,“ thekson Ministria e Arsimit.

SHARE