DAMJANOVIQ: REGJISTRIMI I POPULLSISË, AMËVISËRIVE DHE BANESAVE NË MAJ 2023

Me katër vota për dhe tre kundër, Komisioni Ligjvënës konstatoi se Projektligji për regjistrimin e popullsisë, amëvisërive dhe banesave është në përputhje me Kushtetutën dhe sistemin ligjor. Përfaqësuesi i propozuesit, ministri i Financave Aleksandar Damjanoviq, tha në fillim se regjistrimi i popullsisë, amvisërive dhe banesave në Mal të Zi mund të bëhet fillimisht në maj e më pas deri në vjeshtën e vitit 2023. Ai në seancën e Komisionit Legjislativ, i cili po shqyrton Projektligjin për regjistrimin e popullsisë, amëvisërive dhe banesave, tha se ligji duhet të kalojë më herët, sepse duhet të kalojë gjysmë viti nga momenti i miratimit të tij në Kuvend për të krijuar të gjitha parakushtet institucionale dhe organizative për kryerjen e regjistrimit. Damjanoviq tha se qëndron supozimi se ligji mund të miratohet në seancën e Kuvendit, e cila është caktuar për 1 nëntor, ose se gjatë seancës, e cila mund të jetë në tetor, nëntor ose dhjetor, në varësi të dinamikës.

SHARE