PROPOZIMI PËR RIBALANCIM DHE PËR VENDIM PËR HUAMARRJE JANË NË PËRPUTHJE ME KUSHTETUTË

Komisioni Parlamentar Ligjvënës shqyrtoi propozimin për ribalancim të buxhetit të këtij viti me propozim vendim për huamarrje. Deputetët u shprehën se të dyja aktet janë në përputhje me Kushtetutën dhe ligjin. Në takim, është vendosur që për arsye urgjence të dy aktet të hyjnë në fuqi ditën e botimit në Fletoren Zyrtare.

SHARE