MALI I ZI INVESTON SHUMË PAK NË BUJQËSI, VITIN E ARDHSHËM INVESTIME MË TË MËDHA

Sekretari shtetëror në Ministrinë e Bujqësisë, Budimir Mugosha, vlerësoi se Mali i Zi vitet e fundit investon shumë pak në bujqësi, pra vetëm një për qind të buxhetit, për dallim nga Bashkimi Evropian (BE), i cili ndan 40 për qind. Prandaj do të bëjnë përpjekje që vitin e ardhshëm të investojnë shumë më tepër në bujqësi. Në emisionin Mirëmengjes Mali i Zi në TVMZ, ai kujtoi se si flitet vazhdimisht për bujqësinë, e cila së bashku me turizmin është një degë strategjike: “Dhe pastaj të gjitha bisedat për bujqësinë mbarojnë këtu dhe ne vazhdojmë të flasim për turizmin”. Ai është i vetëdijshëm se si në botë ashtu edhe në Mal të Zi, bujqësia është një profesion jo tërheqës, gjë që dëshmohet nga numri rekord i ulët i studentëve të regjistruar. Pa investime, siç tha ai, nuk mund të pritet të hyjë në ndonjë prodhim bujqësor më të madh: “Kemi shumë probleme të mprehta që po i zgjidhim këto ditë, kemi bërë një numër të madh thirrjesh për buxhetin e bujqësisë, i cili u konceptua ashtu siç u konceptua.“ Mugosha thotë gjithashtu se pagesa e subvencioneve do të fillojë më 1 gusht. Ai thekson se Mali i Zi nuk ka një produkt të vetëm në të cilin të jetë i vetë-mjaftueshëm: “Ne importojmë nga 10 deri në 90 për qind të të gjitha produkteve bujqësore. Prandaj, gjithçka do të blihet, sepse nuk kam prodhim të mjaftueshëm”.

SHARE