SIGURONI MBËSHTETJE PËR FËMIJËT PËR TË PARANDALUAR VETËVRASJEN

Zyra përfaqësuese e UNICEF-it në Mal të Zi u bëri thirrje autoriteteve kombëtare dhe lokale që të ofrojnë shërbime cilësore mbështetëse për fëmijët dhe familjet e tyre dhe shërbime në fushën e shëndetit mendor, në mënyrë që të parandalohen vetëvrasjet. Nga kjo organizatë, duke pasur parasysh vetëvrasjet dhe tentativat për vetëvrasje të fëmijëve kohëve të fundit, ata i bënë thirrje Malit të Zi që të sigurojë që shenjat e hershme të rrezikut për mirëqenien e fëmijës të njihen në kohën e duhur dhe që fëmija dhe familja të marrin shërbime adekuate shëndetësore, arsimore dhe të mirëqenies së fëmijëve për të parandaluar pasojat tragjike. Shefi i zyrës përfaqësuese të UNICEF-it në Mal të Zi, Juan Santander, tha se vetëvrasjet mund të parandalohen. Zyra e Përfaqësimit të UNICEF-it në Mal të Zi tha se mbështeti krijimin e linjës kombëtare SOS për fëmijët 116-111 dhe linjës kombëtare SOS për prindërit 080-888-888.

SHARE