NESER MBAHET SEANCA E IX TË E VEÇANTË E KUVENDIT TË KOMUNËS SË TUZIT,  KOMUNË NË KUADËR TË KRYEQYTETIT

Nesër mbahet seanca e IX të e veçantë e kuvendit të Komunës së Tuzit, komunë në kuadër të kryeqytetit. Për këtë seancë janë propozuar, gjashtë pika të rendit të ditës.

  1. Propozim Vendimi mbi themelimit e këshillit organizativ për krijimin e kushteve për fillimin e punëve të komunës së sapo themeluar;
  2. Propozim Vendimi mbi taksat lokale administrative;
  3. Propozim Vendimi mbi taksat lokale komunale;
  4. Propozim Vendimi mbi themelimin e Shërbimit të Kuvendit;
  5. Propozim Vendimi mbi përcaktimin e kompensimit mujor për qiramarrje të lokaleve për punë të klubeve të këshilltarëve;
  6. Propozim Vendimi mbi zgjedhjen e nevojave banesore të zyrtarëve dhe nëpunësve lokal të Komunës në Kuadër të Kryeqytetit – Tuz.
SHARE