NJOFTIM – QYTETARËT E MALËSISË PËR ÇDO NEVOJË TË LAJMËROHEN TEK PËRSONAT E CAKTUAR

Njoftohen qytetarët e Komunës së Tuzit që të ndjekin udhëzimet për të qendruar brenda në shtepi, dhe sipas bashkësive lokale ku banojnë, për nevojat e tyre , t’u  drejtohen përsonave që janë përfaqësues të bashkësive lokale si më poshtë: Bashkësia Lokale:  Vuksanlekaj – Pjeter Camaj 069024097Bashkësia Lokale: Omerbozhaj – Gjok Gorvokaj 069787797Bashkësia Lokale: Dushiq-Lekaj – Nikollë Vulaj 069966767Bashkësia Lokale: Vrane – Ratko Nikcevic -069225877Bashkësia Lokale: Dheu i Zi – Ilhan Skrijelj 069371643Bashkësia Lokale: Vllanë – Nik Kalaj 069288289Bashkësia Lokale: Narhelm Dreshaj -Mark Lucgjonaj 067431285Bashkësia Lokale: Triesh – Llesh Cacaj 069792255Bashkësia Lokale: Hot – Ilir Gojçaj 067401400Bashkësia Lokale: Sukruq – Zef Dedvukaj 069056821Bashkësia Lokale: Dinoshë – Sulejman Beqaj 069012742Bashkësia Lokale: Milesh –Sallem Nikaj 069246244Bashkësia Lokale: Drume – Tonino Junçaj 067556557Bashkësia Lokale: Kojë – Ivanovic Stjefan 069882657Bashkësia Lokale: Rakiq – Marina Ujkaj 067051390Bashkësia Lokale: Tuz – Marash Dukaj 067203840 dhe Emin Haxhi 067179274
——————

SHARE