SHPORTA KONSUMATORE NË MUAJIN JANAR ISHTE 642.9 EURO

Vlera e shportës minimale konsumatore në muajin janar, sipas të dhënave të MONSTAT- it ishte 642.9 euro, ose 0.2% më e lartë se në muajin dhjetor. “Nga vlera e përgjithshme e shportës minimale konsumatorëe shpenzimet për ushqim dhe pije joalkoolike kanë qenë 274.8 euro ose 0.4% më të larta se në muajin dhjetor”, thuhet në kumtesë. Theksohet se shpenzimet për prodhimet joushqimore dhe shërbimet kanë qenë 368.1 euro, ose 0.1% më të larta në raport me muajin dhjetor. Shporta konsumatore minimale ka të bëjë me shpenzimet e një amvisërie dhe që përfshin ushqimin dhe prodhimet joushqimor

SHARE