MESAZHET E URREJTJES NUK DUHET TË BËHEN FENOMEN NË SHOQËRI

Mesazhet e urrejtjes nuk duhet të bëhen një fenomen në shoqëri dhe anëtarët e kombeve të pakicave të punësuar në administratën shtetërore nuk duhet t’i nënshtrohen shkarkimit ose mobingut, tha Reis i Komunitetit Islamik në Malin e Zi Rifat Fejziq gjatë bisedimeve me ambasadoren britanike Karen Maddox. Siç njoftoi Meshihat i Komunitetit Islamik në Mal të Zi, Reis bisedoi me ambasadoren rreth ngjarjeve dhe sfidave aktuale me të cilat përballet Komuniteti Islamik dhe besimtarët e tij. Ai shprehu pritjen e përfshirjes më të madhe të sektorit joqeveritar në mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe të pakicave. Ambasadorja Maddox ra dakord mbi nevojën për të respektuar të drejtat e njeriut dhe të pakicave dhe parimin e përfaqësimit proporcional kombëtar në institucionet shtetërore. “Nuk ka vend për mesazhe urrejtjeje në shtete dhe një shoqëri që përpiqet për vlerat perëndimore,” tha ajo.

SHARE