PAGAT NË USHTRINË E MALIT TË ZI DO TË RRITEN PËR 10-15%

Pagat e pjesëtarëve të Ushtrisë së Malit të Zi do të rriten nga 10 deri në 15 për qind, që është rritja e parë pas vitit 2016, njoftoi Ministria e Mbrojtjes.  Përkatësisht, Qeveria e Malit të Zi miratoi dje me propozimin e Ministrisë së Mbrojtjes Dekretin për ndryshimin e Dekretit për pagat e personave në shërbim në Ushtrinë e Malit të Zi, për zbatimin e të cilit do të nevojiten rreth 195 mijë euro në muaj, për të cilat tashmë ekzistojnë fonde në buxhet. Paga totale e personave që shërbejnë në ushtri do të rritet me 10 për qind të pagës bazë dhe për pjesëtarët e njësive të deklaruara me 15 për qind, të cilët nuk kanë pasur asnjë shtesë deri më tani, pavarësisht rolit të tij të rëndësishëm brenda sistemit të mbrojtjes kolektive euroatlantike.

SHARE