DEPUTETËT PROPOZUAN NDRYSHIME NË LIGJ PËR TA BËRË ZETËN KOMUNË

Deputetët e shumicës së re parlamentare kanë dorëzuar propozime për ndryshime në Ligjin për Organizimin Territorial të Malit të Zi dhe Ligjin për Kryeqytetin, i cili parasheh formimin e komunës së re – Zetës. Propozimi është nënshkruar nga deputetët Daliborka Pejoviq, Millosh Konatar, Draginja Vuksanoviq Stankoviq dhe Amer Smailoviq. “Me miratimin e Ligjit për ndryshimin e Ligjit për organizimin e territorit, me të cilin përcaktohet statusi i komunës në kuadër të kryeqytetit Gollubovc, lindi nevoja që të fshihen dispozitat e Ligjit për Kryeqytetin, ku thuhet se Gollubovci është komunë në kuadër të kryeqytetit. Me propozimin e Ligjit për ndryshimin e ligjit për kryeqytetin u fshinë dispozitat që rregullonin simbolet dhe festën dhe vulën e komunës brenda kryeqytetit, punët komunale brenda kryeqytetit, autoritetet komunale brenda kryeqytetit, marrëdhëniet ndërmjet autoriteteve komunale dhe kryeqytetit si dhe dispozitat që rregullonin mënyrën e masivizimit të komunës në kuadër të Kryeqytetit”, thuhet në sqarim. Theksohet se propozimi i Ligjit për ndryshimin e Ligjit për Organizimin Territorial të Malit të Zi është i harmonizuar me Kartën Evropiane të Vetëqeverisjes Lokale të Këshillit të Evropës dhe se nuk nevojiten mjete shtesë në buxhetin e Malit të Zi për zbatimin e ligjit.

SHARE