INFLACIONI NË JANAR ISHTE 1.3 PËR QIND

Çmimet e mallrave dhe shërbimeve të konsumit, të matura me indeksin e çmimeve të konsumit, janë mesatarisht 1.3 për qind në janar në krahasim me dhjetorin, sipas të dhënave të Monstat. Në janar, krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar, çmimet e konsumit shënuan mesatarisht 5.7 për qind. “Ndikimi më i madh në normën mujore të inflacionit ishte rritja e çmimeve të bukës dhe drithërave, qumështit, djathit dhe vezëve, perimeve, lëndëve djegëse dhe lubrifikantëve për mjetet motorike, mishit, lëndëve djegëse të ngurta, frutave, vajrave dhe yndyrave”, tha Monstat. Vitin e kaluar, krahasuar me vitin 2020, çmimet e konsumit ishin mesatarisht 2.4 për qind. Vëzhguar sipas grupeve kryesore të produkteve dhe shërbimeve sipas qëllimit të konsumit, në muajin janar, krahasuar me muajin paraardhës, çmimet janë rritur në grupet ushqime dhe pije joalkoolike 4,2 për qind, pije alkoolike dhe duhan 1,8 për qind, transport 1,2 për qind, mallra dhe shërbime të tjera 0.3 për qind, mobilje, pajisje shtëpiake dhe mirëmbajtje rutinë apartamentesh 0.2 për qind dhe shëndetësi 0.1 për qind. Rënia e çmimeve është shënuar në grupet e veshjeve dhe këpucëve 4.4 për qind, rekreacion e kulturë 0.9 për qind dhe hotele e restorante 0.4 për qind.

SHARE