TË HËNËN NËNSHKRIMI I KONTRATËS SË PËRGJITHSHME KOLEKTIVE

Marrëveshja e përgjithshme kolektive do të nënshkruhet të hënën, mëson Portali i RTMZ. Sot në një mbledhje elektronike qeveria ka dhënë pëlqimin për Marrëveshjen e përgjithshme kolektive të re. Pas miratimit të Qeverisë, partnerët socialë të Sindikatës së Punëdhënësve, Federata e Sindikatave të Malit të Zi, Unioni i Sindikatave të Lira dhe Qeveria duhet të nënshkruajnë MPK. Marrëveshja e përgjithshme kolektive do të jetë e vlefshme për tre vjet dhe brenda një viti duhet të lidhet kontrata kolektive e degëve. Me këtë kontratë kolektive dhe kontratën kolektive të degës, kontratat kolektive të punëdhënësit duhet të harmonizohen brenda gjashtë muajve nga data e miratimit të kontratave kolektive të degës.

SHARE