MONSTAT PRET PËRGJIGJE NGA EUROSTAT, QEVERIA, MINISTRIA DHE DREJTORIA E POLICISË

Drejtoria e Statistikave iu drejtua EUROSTAT-it, Qeverisë së Malit të Zi dhe Ministrisë përkatëse të Financave, si dhe Drejtorisë së Policisë për zbatimin e regjistrimit, si dhe për sigurinë e regjistruesve.

MONSTAT tha se ndërkohë që janë në pritje të përgjigjeve të institucioneve përkatëse ndërkombëtare dhe vendase, janë duke kryer aktivitetet përfundimtare për regjistrimin e popullsisë, i cili është planifikuar për periudhën nga 1 deri më 15 nëntor.

“Megjithë pengesat dhe politizimin e këtij vrojtimi statistikor, Administrata po vepron në mënyrë profesionale dhe në përputhje me kompetencat e saj dhe ligjin”, thuhet në njoftimin e MONSTAT-it.

Drejtoria e Statistikave i dërgoi një kërkesë Drejtorisë së Policisë në lidhje me vlerësimin e sigurisë së punës së regjistruesve. Me këtë rast, udhëzimet për ta janë duke u zhvilluar shtesë.

“Fushata politike që sjell zemërim për shpalljen e bojkotit ngre edhe çështjen e punës së regjistruesve në terren dhe situatave të pakëndshme që mund të hasin regjistruesit, të cilat mund të çojnë në rënien e numrit të kandidatëve tashmë të regjistruar për regjistrues”, thuhet në njoftim.

Drejtoria e Statistikave thekson se një nga pasojat e mundshme të bojkotit është ndikimi i tij në mbulimin e popullatës me pasoja shoqëruese dhe në varësi të madhësisë së bojkotit do të përcaktojë edhe metodën e vlerësimit të të dhënave që mungojnë.

“Procesi i mëtejshëm i përgatitjes ndikohet edhe nga reagimet e komunitetit ndërkombëtar, si miratimi i amendamentit të Parlamentit Evropian me dekretin për nevojën e shtyrjes së regjistrimit deri në largimin e ngërçit politik. Në këtë drejtim, Drejtoria e Statistikave iu drejtua disa adresave, kombëtare dhe ndërkombëtare: EUROSTAT, Qeverisë së Malit të Zi dhe Ministrisë përkatëse të Financave, përgjigjet e të cilave presim”, thuhet në njoftim.

SHARE